Forex znany jest również jako rynek walutowy i jest jednym z najbardziej popularnych rynków na świecie, na którym codziennie obraca się 5 bilionami dolarów. Handel na rynku walutowym pozwala na spekulowanie na ruchach cenowych na światowym rynku walutowym.

Czym jest handel na rynku Forex?

Handel na rynku walutowym pozwala spekulować na zmianach wartości walut na przestrzeni czasu, handlując walutami i kupując lub sprzedając jedną w zamian za drugą. Inwestorzy na rynku Forex starają się czerpać zyski z wahań kursów między walutami, spekulując, czy wartość jednej waluty, takiej jak funt szterling, wzrośnie czy spadnie w stosunku do innej, takiej jak dolar amerykański.

Przy wartości ponad 5 bilionów dolarów dziennie, rynek walutowy jest najbardziej obracanym rynkiem na świecie, co czyni go bardzo płynnym i dynamicznym. Ta wysoka płynność rynku oznacza, że ceny mogą się szybko zmieniać w odpowiedzi na wiadomości i wydarzenia krótkoterminowe, tworząc wiele możliwości handlowych dla detalicznych inwestorów walutowych.

Forex platforma

Dlaczego lewarowane transakcje na rynku Forex są popularne wśród inwestorów?

 • Handluj na rynkach wzrostowych i spadkowych handluj na rynkach spadkowych (transakcje krótkie), jak również na rynkach wzrostowych (transakcje długie)
 • Produkt lewarowany wykorzystaj niewielką kwotę pieniędzy do kontrolowania znacznie większej pozycji
 • Zmienność ceny walut nieustannie się zmieniają, oferując częste możliwości handlu
 • handel 24 godziny na dobę produkt pozagiełdowy nie jest ograniczony do godzin handlu na giełdzie fizycznej.
 • Płynność spready pozostają ograniczone, co oznacza, że Twoje koszty transakcyjne pozostają niskie.

Jak działa handel na rynku Forex?

Forex jest zawsze notowany w parach, w kategoriach jednej waluty w stosunku do drugiej. Weźmy na przykład GBP/USD (funt szterling w stosunku do dolara amerykańskiego) – wahania w kursie wymiany pomiędzy tymi dwoma walutami są miejscem, w którym inwestor szuka zysku. Pierwsza waluta, zwana również bazową, jest tą, która według Ciebie będzie rosła lub spadała w stosunku do drugiej waluty, która jest znana jako kwotowanie.

Handlując walutami, możesz spekulować na temat przyszłego kierunku rynku, zajmując długą (kupno) lub krótką (sprzedaż) pozycję w zależności od tego, czy uważasz, że wartość waluty pójdzie w górę czy w dół. Ruchy cenowe na rynku Forex są wywoływane przez waluty, które albo zyskują na wartości (umacniają się), albo tracą na wartości (osłabiają się).

Kupno – wchodzenie w długą pozycję

 • Handlując walutami, kupujemy parę walutową, jeśli uważamy, że waluta bazowa wzmocni się w stosunku do waluty przeciwnej lub waluta kwotowana osłabi się w stosunku do waluty bazowej.
 • Jeśli więc uważamy, że euro wzmocni się w stosunku do dolara amerykańskiego, wtedy dokonujemy transakcji kupna lub wchodzimy w pozycję długą.
 • Za każdy punkt lub pip, w którym euro wzrośnie w stosunku do dolara, osiągniemy zysk.
 • Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli cena euro osłabi się w stosunku do dolara amerykańskiego, poniesiemy stratę za każdy pip, który spadnie.

Sprzedaż

 • Alternatywą jest sprzedaż pary walutowej, jeśli uważamy, że waluta bazowa osłabi się w stosunku do waluty przeciwnej.
 • Jeśli sądzimy, że wartość euro spadnie w stosunku do dolara amerykańskiego, dokonamy transakcji sprzedaży i za każdy pip spadku euro w stosunku do dolara amerykańskiego osiągniemy zysk.
 • Jeśli wartość euro wzrośnie w stosunku do dolara, za każdy pip wzrostu poniesiemy stratę.

Forex jest produktem zabezpieczonym

Znanym również jako transakcje lewarowane, oznacza to, że można wyłożyć niewielką kwotę pieniędzy, aby kontrolować znacznie większą kwotę. Oznacza to, że można jeszcze bardziej wykorzystać dźwignię finansową, ale oznacza to również, że straty będą większe, więc należy odpowiednio zarządzać ryzykiem – prosimy upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z transakcjami lewarowanymi.

Które pary walutowe?

Najczęściej handlowane pary walutowe są tradycyjnie podzielone na trzy grupy związane z popularnością i płynnością: majors, minors i exotics (główne, minimalne i egzotyczne). W City Index można handlować ponad 65 parami walutowymi, w tym głównymi, minimalnymi i egzotycznymi.

Majors

Są to najbardziej płynne waluty (najbardziej aktywnie handlowane) stanowiące około 85% całkowitego wolumenu obrotu na rynkach walutowych. Spready dla tych par są zazwyczaj niższe w porównaniu z parami walutowymi o mniejszym obrocie.

Minors

Nie są one przedmiotem tak intensywnego obrotu jak główne waluty, a zatem mają tendencję do częstszych wahań. Spready dla tych par walutowych są również szersze z powodu średniej płynności na rynku, w porównaniu do głównych par walutowych.

Exotics

Są to pary walutowe, którymi handluje się bardzo rzadko. Ze względu na niski wolumen handlu, egzotyczne pary walutowe są niepłynne i zwykle są drogie w handlu z szerszymi spreadami. Wielu inwestorów uważa, że egzotyczne pary walutowe charakteryzują się wyższym profilem ryzyka w porównaniu z powszechnie handlowanymi parami walutowymi.