O projekcie
Harmonizacja ocen zasobów biomasy

Wstęp Istniejące oceny zasobów biomasy wykorzystują szeroką gamę podejść, metodologii, założeń oraz zestawy danych, które